Henkilökohtaisen avun palvelut

Henkilökohtaista apua tarjoamme kunnan myöntämää palveluseteliä vastaan, siinä asiakkaalla ei ole omavastuuosuutta palveluiden hinnasta. Kunta voi myöntää palvelusetelin harkinnanvaraisesti henkilölle jolla on oikeus vammansa tai sairautensa perusteella henkilökohtaiseen apuun ja joka kykenee käyttämään palveluseteliä kuluttaja-asemassa.

 

Henkilökohtaisen avustajan tehtävä on avustaa niissä asioissa joissa avustettavan vamma tai sairaus haittaa asiasta/tehtävästä selviytymistä. Pidämme tärkeänä että avustettava henkilö tuntee olevansa osa yhteiskuntaamme ja että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa osaa päätöksiin. Voimme siten avustaa työssä ja opiskelussa, päivittäisissä toiminnoissa sekä harrastuksissa. Olemme myös apuna virasto asioinneissa ja ohjaamme kolmannelle sektorille asioissa jotka tarvitsevat laajempaa asiantuntemusta.